Kalkulaator

IBU

Rahvusvahelist kibeduse ühikut (IBU) kasutatakse õlle mõruduse mõõtmiseks (suurem väärtus tähendab suuremat kibedust). IBU skaala algab nullist (kibedus puudub) ja suureneb kuni 120 IBU’ni (super mõru). Antud IBU kalkulaator võimaldab sul määrata lisatava humalakoguse teades eelnevat (OG e. suhkrutesisaldust) erikaalu.

Kalkulaator:
Erikaal (OG keetmise ajal) Litraaž
Humala lisamine alfa hapete % lisatav kogus grammides keetmise aeg minutites kadu protsentides Mõrudus IBU
IBU kokku

Efektiivsus

HWE (Hot Water Extract) on väärtus, mis näitab linnase maksimaalset potensiaali suhkrusisaldusele. Väärtus 310 l°/Kg näitab et 310 liitrit meskit, OG e. erikaaluga 1.001, saab valmistada 1 kg-st – või näiteks, 310 ÷ 40 = 7,75 liitrit meskit, OG ga 1.040. See on laboratoorselt sooritatud mõõtmine ja tegelikkuses seda pruulikodades saavutada ei õnnestu. Praktiliselt võib õnnestuda saavutada kuni 85% ja seetõttu arvestataksegi efektiivsust madalama protsendiga näiteks 75%.

Ideaalne väljatulek laboratoorselt:
a) linnase kogus kg x HWE / erikaaluga = teoreetline väljatulek liitrites
b) tegelik väljatulek liitrites x 100 / teoreetiline väljatulek liitrites = efektiivsuse %


A) Linnase koguse arvutamine:

Näide: Kalkuleerimaks linnasekogust pale ale linnasest 20liitri saamiseks ja suhkrusisaldusega e. erikaaluga 1.045 (OG)

1. 20L x 45 = 900 erikaalu punktid
2. Arvestame efektiivsuseks 75% ja HWE pale ale linnasel on 310 siis saame 232,5L °/kg.
3. Jagades erikaalu punktid HWE ga saame linnase koguse kilogrammides. 900/232,5= 3,87kg linnast

Linnase koguse arvutamise valem:

kogus liitrites x erikaal e. OG / 75% efektiivsusega HWE = vajalik linnase kogus kg
Näiteks: 50l x 50/ 232,5= 10,75kg

Kalkuleerimaks meskimise efektiivsust kui me oleme näiteks saanud 28 liitrit ja 1.042 erikaaluga meski 5 kilogrammist pale ale linnasest (310 HWE)

1. 28L x 42pts.= 1,176 erikaalu punkti
2. 1,176/5kg= 235 L °/kg.
3. 235/310= 0,758 või 76% efektiivsust

Kalkulaator:
Erikaal (OG): Õlle kogus (l): HWE: Efektiivsus (%):
kg


B) Linnaste protsendi arvutamine:

Kalkulaator:
Linnaste kogu summa (KG)
Protsent % Kogus (KG)
(KG)


C) Alkoholi kanguse arvutamine:

Kalkulaator:
OG Algnäit
OG Lõppnäit


D) Efektiivsuse arvutamise valem:

liitrid x erikaal / kogus kg / teoreetiline HWE x 100 = tegelik efektiivsus %
Näiteks: 50 x 50 / 10,75 / 310 * 100 = 75,0 %

Kalkulaator:

Erikaal (OG): Linnaste hulk (kg): Õlle kogus (l): HWE:
%